Finał budowy „Osiedla Ogrodnicza”

To już! Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szczecińska inwestycja „Osiedle Ogrodnicza” została właśnie zakończona.

Kiedy w listopadzie 2017 roku rozpoczynaliśmy prace budowlane wiedzieliśmy, że inwestycja nie będzie należała do najprostszych z uwagi na zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz znaczną różnicę wysokości przekraczającą 8 metrów pomiędzy frontową ulicą Ogrodniczą a ulicą Górną znajdującą się na końcu terenu przyszłego osiedla mieszkaniowego. Dodatkowo do rozwiązania pozostawała napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. W tym jednak przypadku rozpoczęcie naszej inwestycji zbiegło się w czasie z likwidacją tej linii w ramach zadania własnego ENEA S.A.

Pierwsza zima 2017/2018 na budowie nie była dla nas łaskawa. Praktycznie cały teren przyszłego „Osiedla Ogrodnicza” zarośnięty był dawnym sadem owocowym, a bardzo deszczowa zima znacznie utrudniała nam prace związane z usunięciem drzew i karczy do tego stopnia, że cześć zaangażowanego sprzętu została unieruchomiona pośrodku terenu. Dużym wyzwaniem była także budowa muru oporowego od strony ulicy Górnej, którego zadaniem miało być częściowe zniwelowanie różnicy terenu. Tu także przebiegała dodatkowa napowietrzna sieć elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna, które należało skablować przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych. Dodatkową trudnością była niewielka szerokość ulicy Górnej, która musiała pozostawać cały czas przejezdna dla okolicznych mieszkańców.

Całą budowę podzieliliśmy na 5 etapów, dzięki czemu mogliśmy zaplanować kolejność realizacji infrastruktury technicznej, niwelacji terenu oraz budowę samych budynków wg ustalonego harmonogramu. Łącznie zaplanowaliśmy, że powstanie 108 segmentów w zabudowie szeregowej o powierzchniach od 94m2 do 122m2. W toku realizacji kolejnych etapów wprowadzaliśmy szereg modyfikacji architektonicznych, a naszym najlepszym doradcą w tym zakresie byli sami Klienci, którzy nierzadko mają szersze spojrzenie i bardzo ciekawe pomysły na adaptację wnętrza domu. Dzięki temu pojawiły się nowe wersje projektu, np. z oddzielną kuchnią lub pokojem dziennym z aneksem kuchennym. Dodatkowo nasi Klienci dostrzegli potencjał do adaptacji przestronnego strychu znajdującego się nad piętrem zaprojektowanych budynków i przekształcenia go na użytkowe antresole, co okazało się strzałem w dziesiątkę.
Tak oto powstało dla Was „Osiedle Ogrodnicza”, w ramach którego powstało łącznie około 11.000 m2 nowej powierzchni mieszkalnej, do budowy którego zużyliśmy m.in. 378.000 bloczków ceramicznych, 343 tony stali zbrojeniowej, 4.495 m3 betonu konstrukcyjnego oraz 145.000 dachówek, a łączny budżet całej inwestycji przekroczył kwotę 52 milionów złotych netto.
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania naszej kadrze technicznej oraz wszystkim pracownikom i wykonawcom, którzy byli zaangażowani w budowę na przestrzeni 3 lat.
Klientom zaś dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyli i życzymy wielu szczęśliwych chwil w nowym domu na „Osiedlu Ogrodnicza”.