Dane firmy

Oddział Szczecin

Vastbouw Polska Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 125
70-490 Szczecin

biuro w Szczecinie czynne:
poniedziałek – piątek
w godz. od 8:00 do 16:30

NIP: 955-19-16-024
REGON: 811801471
Numer KRS: 0000190938

Bank: BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
nr rachunku: 66 2030 0045 1110 0000 0205 1340
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum,
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 400.000,- zł
Zarząd: Pieter Alma – Dyrektor Zarządu,
Tomasz Druciarek – Członek Zarządu,
Hermien Alma – Członek Zarządu

Oddział Wrocław

Vastbouw Polska Sp. z o.o.

ul. Kutrzeby / ul. Opalowa,
52-234 Wrocław

biuro na budowie czynne:
poniedziałek – piątek
w godz. od 8:00 do 16:30

NIP: 955-19-16-024
REGON: 811801471
Numer KRS: 0000190938

Bank: BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
nr rachunku: 66 2030 0045 1110 0000 0205 1340
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum,
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 400.000,- zł
Zarząd: Pieter Alma – Dyrektor Zarządu,
Tomasz Druciarek – Członek Zarządu,
Hermien Alma – Członek Zarządu

Oddział Poznań

Vastbouw Poznań Sp. z o.o.

ul. Księdza Jana Twardowskiego nr 18
60-461 Poznań

biuro w Poznaniu czynne:
poniedziałek – piątek
w godz. od 8:00 do 16:30

NIP: 781-181-90-74
REGON: 300840080
Numer KRS: 0000312769

Bank: BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
nr rachunku: 13 2030 0045 1110 0000 0178 8260
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 50.000,- zł
Zarząd: Pieter Alma – Dyrektor Zarządu,
Jakub Pudliszak – Członek Zarządu,
Tomasz Druciarek – Członek Zarządu