dodatkowy schowek ustawiany na miejscu postojowym w parkingu podziemnym lub przed domem, rozwiązanie problemu braku schowków, piwnic czy komórek lokatorskich

5% rabat

branża klimatyzacyjna, wentylacyjna, izolacje techniczne, bierna ochrona p.poż., chłodnicza, ciepłownicza, hydrauliczna oraz kominkowa

20% rabat

instalator najlepszego na świecie, bezprzewodowego systemu inteligentnego domu FIBARO, system smart home, który umożliwia zarządzanie całym domem za pomocą swojego smartfona

25% rabat